Slávnosť k 20. výročiu čestného názvu gymnázia

19.11.2018

Uplynulo už dvadsať rokov od prepožičania čestného názvu Moldavskému slovenskému gymnáziu "Gymnázium Štefana Moysesa Moldava nad Bodvou"

Slávnostná akadémia 

Pedagógovia so študentmi gymnázia k tomu jubileu usporiadali slávnostnú akadémiu. Literárno-hudobným pásmom sa preniesli do čias života Štefana Moysesa, ktorého ducha študenti zhmotnili mystickým vyvolaním. Rôznymi scénkami a humorno-poučným vystúpením študenti prítomným pripomenuli obdobia života tohto slovenského národovca a buditeľa ,ktorý sa pričinil o rozvoj slovenského národa v rámci rôznych medzníkov jeho existencie.

Všetci prítomní, hlavne žiaci základných škôl si takto príjemným a jednoduchým spôsobom pripomenuli historicko-národné pôsobenie Štefana Moysesa vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Bolo to ťažké obdobia pre rozvoj národného povedomia Slovenského národa a slovenskej reči v kultúrnej a duchovnej oblasti ako aj v školstve.

Odovzdávanie ocenení

Po programe študentov, predseda Matice slovenskej p. Marian Gešper odovzdal navrhnutým členom MO MS Moldava n/B

 • Pamätný list predsedu MS
  za zásluhy v matičnom hnutí a za zachovanie dedičstva našich predkov
 • Marte Bojskovej,
 • Miloslave Flachbartovej,
 • Ing. Antonovi Potankovi,
 • Štefánii Sokolovskej,
 • Ing. Filipovi Sabolovi a
 • Gertrúde Fritschovej.
 • Medailu predsedu MS
  za zásluhy v matičnom hnutí a za zachovanie dedičstva našich predkov
 • Ing. Emílii Bariovej a
 • Gizele Kóréovej
 • Zlatú cenu Matice slovenskej 
  za zásluhy v matičnom hnutí a za zachovanie dedičstva našich predkov udelenú výborom MS v Martine
 • Miroslavovi Spišákovi a 
 • Františkovi Gregušovi.
Ing. Emília Bariová
Ing. Emília Bariová
Miroslav Spišák
Miroslav Spišák

Živena

Na záver slávnosti vystúpila ženská spevácka skupina Živena s pásmom ľudových piesni nášho regiónu.

Živena
Živena

Záver

Celkom na záver sa pri spoločnom stole v priestoroch kultúry stretli členovia výboru MO MS Moldava n/B s predstaviteľmi Mesta Moldava n/B a predstaviteľmi ústredia MS v plodnom rozhovore, kde sa zaoberali matičným rozvojom na rôznych úrovniach a vzájomnými vzťahmi medzi Maticou slovenskou a miestnou samosprávou.

Spoluorganizátori a hostia

 • Spoluorganizátormi tejto krásnej slávnosti boli aj MO MS Moldava n/B a Mesto Moldava n/B.
 • Podujatia sa osobne zúčastnili aj primátor mesta p. JUDr. Ing. Slavomír Borovsky s prednostkou úradu mesta p. PaedDr. Klárou Vranaiovou.
 • Za ústredie MS boli prítomní, predseda Matice slovenskej p. JUDr. Marian Gešper, riaditeľ sekretariátu Mgr. Peter Schvantner a riaditeľ D MS Košice Michal Matečka.
JUDr. Marian Gešper
JUDr. Marian Gešper

Poďakovanie a prianie

Slávnosť bola pripravená na vysokej úrovni, za čo ďakujeme hlavne riaditeľke a pedagógom Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave n/B. 

Zároveň im do ďalšieho obdobia prajeme hlavne veľa schopných a nadaných študentov, cez ktorých sa ešte viac zvýrazni samotná škola a tým aj pedagógovia a všetci zainteresovaní do chodu a činnosti tohto jediného slovenského gymnázia v Moldavskom regióne.