Celoštátny Snem Matice slovenskej

23.11.2019

Po ôsmich rokoch sa 12. októbra 2019 zišlo 364 matičných delegátov z celého Slovenska na Sneme Matice slovenskej v Dome kultúry v Liptovskom Mikulaši.
Dôvodom bola aktualizácia Stanov MS a schválenie Programu MS na roky 2019-2021 s výhľadom do roku 2025.
Z nášho Miestneho odboru sa snemu zúčastnil predseda František Greguš.

Skúsenosti , no najme prax, ukázali, že niektoré ich časti treba prispôsobiť novo vznikajúcim okolnostiam a podmienkam, ktoré za posledné roky vyplynuli z matičnej činnosti.
Z praxe vyplynulo, že Výbor Matice slovenskej musí byť operatívnejší a výkonnejší, preto Snem MS schválil zníženie počtu členov výboru z 39 na 29, pričom reprezentatívnosť krajov v ňom zostane zachovaná.
Zároveň sú aktualizované stanovy demokratickejšie v tom, že okrem hlavných predstaviteľov MS už nebudú môcť byť členmi výboru zamestnanci v pracovnom pomere s MS, a teda väčšie slovo v smerovaní MS získavajú matičiari z hnutia.
Prijatie nových stanov odzrkadľujú všetky aktuálne požiadavky matičného hnutia. Delegáti snemu jednohlasne súhlasili s navrhovanými zmenami a úpravami.
Stanovy sú základným dokumentom, ktorým sa Matica riadi a bude riadiť. Sú schválené tak, aby v nijakom prípade nebrzdili matičného ducha