Oslava 155. výročia vzniku Matice slovenskej

11.06.2018

28. máj patril v moldavskom INFOCENTRE matičiarom miestneho odboru. Konala sa tam o 16.00 hod. Slávnostná členská schôdza, na ktorej nechýbali zvučné ľudové piesne, historické prednášky členov MS a výborná atmosféra. Členská schôdza sa konala pri príležitosti 155. výročia vzniku Matice slovenskej

Folklórny súbor Pantľika a  pani učiteľka Kamila Kissová
Folklórny súbor Pantľika a pani učiteľka Kamila Kissová

Jej začiatkom odzneli ľudové piesne z detských hláskov Folklórny súbor Pantľika , žiakov ZŠ na Československej armády v Moldave nad Bodvou, ktoré doprevádzala hrou na akordeón pani učiteľka Kamila Kissová .

Po nich sa ujal slova predseda MO MS František Greguš, ktorý po pár úvodných vetách zhodnotil aj pôsobnosť MO. 

Medzi pozvaných hostí patril riaditeľ Domu MS v Košiciach Michal Matečka. Jeho prednáška a historické poznatky od čias vzniku MS a jej predchodcovi, spolku "Tatrín" obohatili v cca polhodinovom príhovore slávnostný podvečer.

Nezabudlo sa ani na dlhoročných členov MS. Medzi ocenených patrili členovia MO MS, ktorí dovŕšili životné jubileum v roku 2018, ale aj 95-ročný Štefan Kadlec, ocenený ďakovným listom riaditeľom DMS v Košiciach. MO MS mu venoval knihu od vydavateľstva MS. 

"Pánovi Štefanovi ďakujem za všetok doterajší prínos do MS. Samozrejme veľa zdravia a šťastia" nechal sa počuť Michal Matečka. 

V rámci programu vystúpila aj tunajšia ženská folklórna skupina Živena, ktorá spríjemnila záver stretnutia. Zúčastnení sa tak pri významnou výročí MS navzájom obohatili vedomosťami, poďakovaním ale aj príjemným kultúrnym zážitkom a drobným občerstvením.

Folklórny súbor Pantľika
Folklórny súbor Pantľika
Živena
Živena