Schôdza na 200. výročie nar. A. Sládkoviča

24.11.2020

Prednáška o A. Sládkovičovi

Na slávnostnej členskej schôdzi sme si prednáškou pripomenuli Sládkovičov význam na rozvoji  Matice slovenskej. Bol to slovenský evanjelický kňaz, básnik, kritik literárnych i dramatických prác, publicista a prekladateľ. 

Správa o činnosti MO

Po prednáške predseda MO MS oboznámil prítomných s vykonanou činnosťou MO za posledné dva roky a predložil plán akcii na ďalšie obdobie.

Ocenenie jubilantov

MO MS si každoročne v mesiaci máj pripomína jubilea členov, ktorý ich dosiahnu v bežnom roku. Kvôli kritickej pandemickej situácii sme schôdzu uskutočnili až 23. septembra 2020. Konečne sa po dlhej dobe spolu stretli naši členovia i priaznivci a my sme mohli oceniť jubilantov aj vecným darom - knihou z vydavateľstva MS a kytičkou ruží.

Boli to títo členovia :

  • Jozef HANULA - 90 rokov

  • Juliána HRÁČOVÁ - 80 rokov

  • Ing. Vincent BARI - 75 rokov

  • Viera BELAYOVÁ - 75 rokov

  • Mária KÖTELEŠOVÁ - 75 rokov

  • Valéria POTANKOVÁ - 75 rokov

  • František GREGUŠ - 75 rokov

  • Mária SABOVÁ - 70 rokov

  • MUDr. Erika CSACHOVÁ - 65 rokov

  • Ing. Eva CHVÁLOVÁ - 60 rokov

Po skončení oficiálneho programu jubilantom a ostatným prítomným spríjemnila  slovenskými ľudový piesňami ženská spevácka skupina ŽIVENA.

Jednoduché občerstvenie umocnilo príjemnú atmosféru vrcholu podujatia.

Akciu sme zrealizovali v priestoroch INFOCENTRA v budove MsKS.