Súťaž detí ZŠ Moldavského regiónu v ľudovom speve

02.01.2020

8. ročník

Mrazivý november 2019 bol mimoriadny pre 28 školákov, ktorí majú rady ľudový spev, dobrú muziku a zdravú súťaživosť. Tradične sme spolu so Základnými školami Moldavského regiónu pripravili súťaž v ľudovom speve. 

Deti prvého a druhého stupňa ZŠ prišli zo

  • ZŠ Moldava n/B, ČSA v počte 11, 
  • ZŠ Moldava n/B, Severná v počte 10,
  • ZŠ Poproč v počte 4 a
  • ZŠ Mokrance v počte 3 žiakov.

Po úvodných príhovoroch p. Františka Greguša - predsedu MO MS Moldava n/B a Miroslava Smreka riaditeľa ZUŠ Moldava n/B, bola ustanovená trojčlenná porota, ktorá zaujala miesto v popredí sály.

Po prezentácii všetkých piesní sa porota odobrala na vyhodnotenie. Štyri deti zaradila do pásma bronzového, 12 do strieborného a 12 do zlatého. V tom čase sa deti posilnili podaným občerstvením, ktoré im pripravili členovia výboru MO MS Moldava n/B. 

Na záver porota vyzvala každého súťažiaceho o prevzatie diplomu a detizároveň obdržali knihy a vecné dary. Počas radovania sa detí z cien a darčekov, sa deti vyfotili po školách a aj spoločne, aby mali pamiatku a matičiari to mohli zdokumentovať v kronike MO MS.

Ďakujeme

  • Učiteľom a vedeniu škôl za prípravu detí a umožneniu ich účasti na tomto podujatí.
  • Celému výboru a ostatným zainteresovaným, ktorí toto podujatie pripravili a dotiahli do zdarného konca. 
  • Jeden z najväčších a dlhoročných sponzorov toho krásneho a veľmi potrebného podujatia je Základná umelecká škola so sídlom v Moldave n/B, ktorá organizátorom súťaže poskytuje priestory na prípravu žiakov počas vystúpenia, ale hlavne koncertnú sálu a potrebné hudobné nástroje k doprovodu súťažiacich detí.

  • Mestu Moldava n/B, ktoré prispelo na ceny pre účinkujúce deti.

  • Súťaž sa konala pod záštitou a za podpory MS Martin.

Všetci zúčastnení sa zhodli, že akcia sa vydarila, že čas venovaný deťom sa oplatí, že rozvíjať vzťah mládeže k ľudovej tvorivosti je veľmi dôležité a potrebné.