Príďte na slávnostnú členskú schôdzu

23.04.2018

28. mája 2018 (pondelok) o 16. hodine
v INFOCENTRE (v budove Mestského kultúrneho strediska) 

Miestny odbor Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou Vás srdečne pozýva na Slávnostnú členskú schôdzu

PROGRAM 

  • Vystúpenie žiakov ZŠ na ČSA v Moldave n/Bodvou
  • Príhovor predsedu a zhodnotenie činnosti MO MS od posledných volieb
  • Beseda s pracovníkom vedeckého ústavu MS k 155. výročiu vzniku MS
  • Vystúpenie ženskej folklórnej skupiny ŽIVENA
  • Ocenenie členov - jubilantov MO MS, za rok 2018
  • Vystúpenie ženskej folklórnej skupiny ŽIVENA
  • Záver.

Výbor MO MS