Ako sa stať členom MO MS 

1. Členom Matice slovenskej sa môže stať každy občan Slovenskej republiky, ako aj občan iného štátu.
2. Záujemca môže osloviť hociktorého člena výboru alebo napísať na mail : fgregus@gmail.com.
3. Záujemca o riadne členstvo podá , prostredníctvom predsedu alebo ktoréhokoľvek člena výboru MO MS prihlášku.
4. Prihlášku  odsúhlasí výbor MO MS.
5. Dňom schválenia vo výbore záujemcovi vzniká riadne členstvo.
6. Po zaplatení členského príspevku 3 € na rok (dobrovoľne aj viac) obdrží členský preukaz.