Výbor MO MS

v Moldave nad Bodvou


Predseda

František Greguš

Podpredseda

Miroslav Spišák

Zapisovateľka a kronikárka

Božena Hučková

Hospodár

Helena Lacková

Členovia


Ing. Eva Chválová

Ing. Ivan Sokolovský

Dozorný výbor

Predseda

Oľga Smetanová

Členovia

MUDr Erika Csachová


a 31 členov.