O nás

Miestny odbor Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou 

Miestny odbor Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou je zmysle zákona o Matici slovenskej (§ 4, ods. 2) samostatnou právnickou osobou (subjektom). Sme organizačnou jednotkou Matice slovenskej. Združujeme členov a priaznivcov MS., organizujeme kultúrno-spoločenské podujatia za účelom rozvoja a upevnenia slovenského národného povedomia a snažime sa osloviť aj mladú generáciu a to rôznymi akciami , športovými , kvízami (napr. v súťaži v speve žiakov ZŠ Moldavy n/B. a jej okolia).

Matica slovenská 

Matica slovenská prešla od svojho vzniku (4.augusta 1863) mnohými zmenami, tak vnútornými, ako aj spoločenskými. Jej postavenie v spoločnosti upravujú mnohé legislatívne predpisy a vo svoje činnosti sa riadi právnymi normami z rôznych oblasti. Matičnou povinnosťou je ochrana atribútov slovenského národa, jeho jazyka a jeho územia. Presadzovanie atribútov slovenskosti, slovenského života: morálky, dobra, spravodlivosti, húževnatosti a pracovitosti. Toto je toiž Matica : národ aj život slovenský, aj literatúra, aj umenie, aj hmotný blahobyt : stály program pre generácie Slovákov aj pre nás. Trvalý príkaz pre našu prítomnosť i pre budúcnosť. Budúcnosť Matice slovenskej je v mladej generácii, preto sa mládež musí stať jej pevnou súčasťou.

Web: matica.sk