100 rokov od obnovenia MS

14.07.2019

V pondelok 20. mája sa v Bábkovej sále CVČ konala slávnosť pri príležitosti 100 rokov od znovu obnovenia činnosti MS.

Slávnostný úvod

V úvodných slovách predsedu MO MS Františka Greguša zazneli, okrem historických udalosti spojených s týmto výročím, aj slová vďaky pre tých, ktorí sa v Moldave dlhoročne angažujú v budovaní a posilňovaní národného povedomia.

Pri tejto príležitosti boli Pamätným listom predsedu MS ocenení viacerí matičiari: 

  • Božena Hučková, 
  • Oľga Smetanová, 
  • MUDr. Erika Csachová, 
  • Jozef Hanula a 
  • Juliána Hráčová.

Zlatú cenu Matice slovenskej udelenú Ústredím MS si odniesla dlhoročná členka Matice slovenskej Helena Lacková.

Hostia

Slávnosť v Moldave prišli pozdraviť aj vzácni hostia: predseda MS JUDr. Marián Gešper, riaditeľ členského ústredia MS PhDr. Martin Fejko, riaditeľ Domu MS Michal Matečka, kaplán rímskokatolíckej farnosti Kristián Korch a za Mestský úrad Moldava n/ B PhDr. Jana Kovácsová.

V príhovore predseda Matice slovenskej Marián Gešper so zanietením a s detailnou interpretáciou historických faktov priblížil udalosti spred 100 rokov.

Kultúrny program

Po príhovore predsedu MS nasledoval kultúrny program a na úvod vystúpili žiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Moldave za doprovodu pedagóga Ing. Tibora Viszlaya.

Potom nasledovali temperamentné autentické ľudové piesne z Abova, ktoré v skvelých speváckych výkonoch zaspievali deti z speváckej skupiny Pantľika zo ZŠ na ulici ČSA. Pod ich profesionálnu interpretáciu sa podpísali učiteľky Mgr. Kamila Kissová, PaedDr. Katarína Kiššová a Mgr. Andrea Sedláková.

Moderné tanečné kreácie na ľudové motívy predviedli "bodkované krásavice" z Cvrčka pod vedením Mgr. Mariky Tóthovej a Diany Dókušovej.

Ostrieľaným a viacnásobne oceňovaným speváčkam z folklórnych skupín z Rudníka pod vedením MUDR. Imricha Tótha a domácej Živeny patrili ďalšie časti programu, kde zazneli zmesi rôznych piesní.

Nakoniec vystúpila tanečná skupina z Medzeva HUMMELTANZGRUPE pod odborným vedením p. Štarkovej, Schurgerovej a Novisedlákovej s pôvodnými "mantackými" tancami.


Po záverečnom vďačnom potlesku, ktorým diváci ocenili výkony účinkujúcich zaznela sálou v spoločnom súdržnom duchu matičná hymna Kto za pravdu horí.