Sme priatelia kultúry, športu a Moldavy nad Bodvou

Stretávame sa spolu, organizujeme rôzne spoločenské akcie a spolupracujeme s ostatnými organizáciami mesta.

                Štefan MOYSES

Štefan Moyzes bol rímskokatolícky biskup, v rokoch 1850 - 1869 banskobystrický diecézny biskup, pedagóg, verejný činiteľ, kultúrny pracovník, národovec, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej.
Matica slovenská je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine. Historické založenie MS bolo na Prvom valnom zhromaždení 4. augusta 1863, ktoré sa konalo v Martine.
V roku 1875 uhorská vláda Maticu zakázala a jej činnosť bola obnovená 1. januára 1919. 

Andrej Sládkovič

Andrej Sládkovič (vlastným menom Andrej Braxatoris, pseudonymy Andrej Braxatoris-Sládkovič, Andrej Sládkovič, Ondřej Krasyslav Sládkovič) (* 31. marec 1820, Krupina - † 20. apríl 1872, Radvaň nad Hronom), bol slovenský evanjelický kňaz, básnik, kritik literárnych a dramatických prác, publicista a prekladateľ.
Tento rok oslavujeme 200. výročie narodenia.
Najznámejšie jeho diela :
- Nehaňte ľud môj
- Detvan
-Marína  a mnoho ďalších.


Mrazivý november 2019 bol mimoriadny pre 28 školákov, ktorí majú rady ľudový spev, dobrú muziku a zdravú súťaživosť. Tradične sme spolu so Základnými školami Moldavského regiónu pripravili súťaž v ľudovom speve.

Po ôsmich rokoch sa 12. októbra 2019 zišlo 364 matičných delegátov z celého Slovenska na Sneme Matice slovenskej v Dome kultúry v Liptovskom Mikulaši.
Dôvodom bola aktualizácia Stanov MS a schválenie Programu MS na roky 2019-2021 s výhľadom do roku 2025.
Z nášho Miestneho odboru sa snemu zúčastnil predseda František Greguš.

V pondelok 20. mája sa v Bábkovej sále CVČ konala slávnosť pri príležitosti 100 rokov od znovu obnovenia činnosti MS.

Tak ako každý rok, aj tento rok MO MS Poproč v spolupráci s MKS zorganizoval vo veľkej sále kultúrneho domu tradičné "pečenie" ondrejského cukru. Ondrejovia či Andrejovia oslavujú sviatok 30. novembra, čo pripadlo t. r. na piatok, popročania však na ich počesť piekli ich sladkú dobrotu až v sobotu 1. decembra.