Studnica našich predkov

08.06.2020

Tradičná súťaž pre deti a mládež v tvorbe kresieb pomocou digitálneho softvéru vo formáte JPG a PNG. Jej cieľom je rozvíjať zmysluplné trávenie voľného času pri aktívnom tvorení výtvarných prác v grafických programoch a prehĺbiť poznatky o ľudových tradíciách a zvykoch.

Súťaž vyhlásilo Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou (CVČ) v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Košiciach a Miestnym odborom Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou.

Súťažiaci

Do súťaže sa aj napriek sťaženým podmienkam, spôsobeným pandémiou COVID, prihlásilo 95 mladých umelcov.

Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci v týchto kategóriách:

 1. žiaci 1. - 2. ročníka ZŠ
 2. žiaci 3. - 4. ročníka ZŠ
 3. žiaci 6. - ročníka ZŠ
 4. žiaci 7. - 8. ročníka ZŠ

Odbornú porotu tvorili

 • Michal Matečka, riaditeľ DMS Košice
 • Bc. Milena Nográdi, etnologička Moldava nad Bodvou
 • MUDr. Erika Csachová, miestny odbor MS v Moldave nad Bodvou

Víťazi jednotlivých kategórií

Kategória 2. - 3. ročník

 1. Tímea Berži, 3.B, ZŠ ČSA 15, Moldava n/B.
 2. Sofia Oravczová, 2.C, ZŠ ČSA15, Moldava n/B.
 3. Alexandra Némethová, 3.A, ZŠ ČSA 15, Moldava n/B.

Kategória 4. - 5. ročník

 1. Noemi Chovancová, 4.B, ZŠ Severná 21, Moldava n/B.
 2. Patrícia Oravczová, 4.C, ZŠ ČSA 15, Moldava n/B.
 3. Daniel Hencz, 5.B, ZŠ ČSA 15, Moldava n/B.

Kategória 6. ročník

 1. Dominik Cichovič, 6.C, ZŠ ČSA 15, Moldava n/B.
 2. Lucia Lukáčová, 6.C, ZŠ ČSA 15, Moldava n/B
 3. Vanda Bérešová, 6.B, ZŠ ČSA 15, Moldava n/B.

Kategória 7. -8. ročník

 1. Katarína Képesová, 8.A, ZŠ ČSA 15, Moldava n/B.
 2. Viktória Drozdová, 7.B, ZŠ ČSA 15, Moldava n/B.
 3. Laura Szmolniczká, 8.B, ZŠ ČSA 15, Moldava n/B.

CVČ a spoluorganizátori ďakujú všetkým zapojeným školám, obetavým porotcom, rodičom a zapojeným deťom za spoluprácu a podporu. Veľmi si to vážime!

Tímea Berži, 3.B, ZŠ ČSA 15, Moldava n/B.

Katarína Képesová, 8.A, ZŠ ČSA 15, Moldava n/B.

Dominik Cichovič, 6.C, ZŠ ČSA 15, Moldava n/B.

Noemi Chovancová, 4.B, ZŠ Severná 21, Moldava n/B.