Súťaž v ľudovom speve

10.01.2018

V novembri minulého roku sa v Základnej umeleckej škole uskutočnil 6. ročník v súťaži školákov Základných škôl v regióne Moldava nad Bodvou v ľudovom speve. Vďaka Miestnemu odboru Matice slovenskej sa už po šiestykrát stretli školáci ZŠ z Moldavy n/B. a okolia pod heslom "Znej ľudová pieseň...".

Do príkladne pripravenej koncertnej sály zavítalo tentoraz 26 školákov z troch základných škôl, ZŠ ČSA a ZŠ Severná z Moldavy a zo ZŠ Poproč. Veľmi nás potešilo, že všetci účinkujúci boli oblečení v krojoch.

Porota na čele s p. Rostášovou hodnotili výkony spevákov a kvalita prednesu ich postavila pred neľahkú úlohu rozhodnúť o najlepších. Výsledok je: 

  • 6. súťažiaci sa umiestnili v zlatom pásme, 
  • 10. súťažiaci v striebornom pásme a 
  • 10. súťažiaci v pásme bronzovom.

Na všetkých účinkujúcich čakali hodnotné knihy z vydavateľstva MS, diplomy, magnetky Moldavy n/B. a skromné občerstvenie.  

Organizátormi podujatia sú popri MO MS aj Základná umelecká škola v Moldave n/B. a finančne podujatie podporila Matica slovenská a Mestský úrad Moldava n/B.