Znej ľudová pieseň...

01.01.2019

Krásna, krásna, kde si húsky pásla
niže panskej lúčky, stratila papučky ...

Aj táto pieseň odznela 22. novembra 2018 na súťaži detí základných škôl z regiónu Moldava n/Bodvou v rámci siedmeho ročníka tejto krásnej spoločensko kultúrnej akcie, ktorú zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej.

Každoročným spoluorganizátorom tejto udalosti je Základná umelecká škola v meste pod vedením riaditeľa Mgr. Miroslava Smreka, ktorá poskytuje všetky potrebné priestory.
Súťaže sa zúčastnilo celkom 27 dievčat a chlapcov zo ZŠ Severná a ZŠ ČSA z Moldavy n/B. a ZŠ Poproč.
Všetky deti vystupovali v krojoch, čo zvýšilo úroveň súťaže. Tá sa každým rokom skvalitňuje, čo potvrdili vo svojom krátkom príhovore ako riaditeľ ZUŠ p. Miroslav Smrek, tak tiež p. Michal Matečka riaditeľ Domu MS v Košiciach a člen výboru MS.

Porota, ktorá bola v zložení Helena Rostášová, Mgr. Martin Tokeszky a Božena Hučková mala veľmi ťažkú úlohu, lebo kvalita bola obzvlášť veľmi vysoká. Veľmi ťažko bolo vyberať tých najlepších. Jednotlivý účinkujúci sa umiestnili takto :

  • Zlaté pásmo získalo 12 účinkujúcich
  • Strieborné pásmo získalo 12 účinkujúcich
  • Bronzové pásmo získali 3 účinkujúci

Každý účinkujúci bol odmenení diplomom, vecným darom a knihou od vydavateľstva Matice slovenskej, ktoré im odovzdali predseda MO MS p. František Greguš s p. Michalom Matečkom. 

Je veľmi vítane, že súťaž sa dostala do povedomia nielen detí, ale aj rodičov a ostatných obyvateľov mesta a okolia.
Ďakujeme vedeniu ZUŠ, že vychádzajú v ústrety MO MS, aby sme spoločne mohli rozvíjať a podporovať rozvoj ľudovej piesni na Slovensku aj naďalej cestou našich detí, vnukov a vnučiek.

ZŠ ČSA Moldava n/b.

ZŠ Severná Moldava n/B.

ZŠ Poproč