Sme priatelia kultúry, športu a Moldavy nad Bodvou

Stretávame sa spolu, organizujeme rôzne spoločenské akcie a spolupracujeme s ostatnými organizáciami mesta.

Štefan MOYZES

Štefan Moyzes bol rímskokatolícky biskup, v rokoch 1850 - 1869 banskobystrický diecézny biskup, pedagóg, verejný činiteľ, kultúrny pracovník, národovec, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej.
Matica slovenská je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine. Historické založenie MS bolo na Prvom valnom zhromaždení 4. augusta 1863, ktoré sa konalo v Martine.
V roku 1875 uhorská vláda Maticu zakázala a jej činnosť bola obnovená 1. januára 1919. 

Rok Alexandra DUBČEKA
2021

100. výročie narodenia

RSDr. Alexander Dubček bol slovenský politik, štátnik a vrcholný predstaviteľ Pražskej jari. Od januára 1968 zastával funkciu prvého tajomníka ÚV KSČ, v ktorej začal presadzovať politiku "socializmu s ľudskou tvárou". 


Na slávnostnej členskej schôdzi sme si prednáškou pripomenuli Sládkovičov význam na rozvoji Matice slovenskej. Bol to slovenský evanjelický kňaz, básnik, kritik literárnych i dramatických prác, publicista a prekladateľ.

Tradičná súťaž pre deti a mládež v tvorbe kresieb pomocou digitálneho softvéru vo formáte JPG a PNG. Jej cieľom je rozvíjať zmysluplné trávenie voľného času pri aktívnom tvorení výtvarných prác v grafických programoch a prehĺbiť poznatky o ľudových tradíciách a zvykoch.

Mrazivý november 2019 bol mimoriadny pre 28 školákov, ktorí majú rady ľudový spev, dobrú muziku a zdravú súťaživosť. Tradične sme spolu so Základnými školami Moldavského regiónu pripravili súťaž v ľudovom speve.

Po ôsmich rokoch sa 12. októbra 2019 zišlo 364 matičných delegátov z celého Slovenska na Sneme Matice slovenskej v Dome kultúry v Liptovskom Mikulaši.
Dôvodom bola aktualizácia Stanov MS a schválenie Programu MS na roky 2019-2021 s výhľadom do roku 2025.
Z nášho Miestneho odboru sa snemu zúčastnil predseda František Greguš.